2005, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 026-042
Servis Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Güç Tipi Algılamaları ve Tercihleri
Arş.Gör. Gülbahar KORKMAZ1, Doç.Dr. Süheyla ABAAN2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Güç, hemşirelik yönetimi, yönetici hemşire

Örgüt ve birimlerinin işlevlerinde başarılı olabilmesi için hemşirelerin güç kavramını bilmeleri gerekir. Çalışma ortamlarında etkileme yeteneği olarak görülen güç kullanma isteğe bağlı değildir. Güç, birimlerin hedeflerine ulaşmaları için kullandıkları bir kaynaktır (1). Bu araştırma Ankara'da üç hastanede çalışan 82 S.S.H'lerin yöneticilerinin kullandığı güç tipini nasıl algıladıkları ve S.S.H'lerin tercih ettikleri güç tipini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Güç tiplerini belirlemek için 13 maddeden oluşan likert tipi bir anket kullanılmıştır. Anket French ve Raven'in sınıflandırdığı meşru, ödüllendirici, zorlayıcı, uzmanlık ve özdeşlik güç tiplerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (13). Ragins'in (9) geliştirdiği anket Sungur'lu tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (14). Tercih edilen güç tipini belirlemek amacıyla aynı maddelerin ifade tarzı tercih edilen duruma göre değiştirilmiştir. Verilerin analizi sonucu S.S.H'lerin en fazla meşru güç tipini algıladıkları, bunun yanında aynı servis sorumlu hemşirelerin tercih ettikleri güç tipinin pekiştirici güç (ödüllendirici, uzmanlık ve özdeşlik) olduğu belirlenmiştir.

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, güç tiplerinin değerlendirilmesi, hastanelerde ödüllendirici, özdeşlik ve uzmanlık güç tiplerinin kullanılması için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve meşru gücün kullanılmasının sonuçları ile ilgili duyarlılık geliştirilmesinin gerekliliği yönünde önerilerde bulunulmuştur.