2005, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-028
Temel Sağlık Hizmetlerinin Birinci Basamağında Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireye Karşı Tutumları
Arş.Gör. Figen ARI, Prof.Dr. Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Temel sağlık hizmetleri, ruhsal sorunu olan bireye karşı tutumlar, hekim ve hemşire tutumları

Bu çalışma temel sağlık hizmetlerinin birinci basamağında çalışan hekim ve hemşirelerin ruh sağlığı sorunu olan bireye karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara İli Belediye sınırları içindeki dokuz Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı bulunan sağlık ocaklarında çalışan hekim ve hemşireler üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak tanımlayıcı bilgileri içeren Anket Formu ile Akıl Hastalarına Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Arkar tarafından ülkemizde geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan ölçek, belirli bir psikopatoloji tipinin tanımlandığı örnek olgu ile sosyal mesafe, beklenebilecek yük, ruh sağlığı sorunu olan bireyi tanıma, tedavinin gerekliliği, prognozu ve tercih edilen tedavi türünü soran sorulardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, paranoid şizofreni vakası ile sosyal ilişkiden daha fazla olumsuz etkilenildiği, anksiyete bozukluğunun prognozunun paranoid şizofreni vakasına oranla daha olumlu görüldüğü saptanmıştır. Örnek vakalarda ilaç tedavisi yüksek oranda tercih edilirken, EKT'yi bir tedavi yöntemi olarak seçme eğilimi görülmemiştir.