2008, Cilt 15, Sayı 1
23 makale bulundu.
 • Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Hatice Sadiye TÜMAY2, Derya KOÇ2, Hilal YILDIZ2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Evde İzlemin Peritonit Görülme Sıklığına Etkisi
       Arş. Gör. Dr. Naime CİHANGİR, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
 • Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları
       Arş.Gör. Duygu VEFİKULUÇAY, Arş.Gör. Simge ZEYNELOĞLU, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU, Prof.Dr. Lale TAŞKIN
 • Çocuklarda Ameliyat Öncesi Hazırlık
       Dr. Naime CİHANGİR ALTAY
 • Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
       Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Hepatit-B Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Emine GEÇKİL1, Ramazan SAVAŞ1, Türkan ŞAHİN1, Fatma Tülay KUTLU2, Saim YOLOĞLU3
 • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
       Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
 • Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
       Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY1, Yard. Doç. Dr. Harun SÖNMEZ2
 • Çocukların Sigaranın Zararlarından Korunması: Halk Sağlığı Hemşiresi ve Öncelikli Sorumluluklar
       Yard. Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN
 • Göçle Gelen Ailelerin Sağlıkla İlgili Bazı Davranış ve Görüşlerinin Saptanması
       Zeliha KAYA ERTEN1, Handan ZİNCİR2, Betül ÖZEN2, Selma DİNÇ3, Ümit SEVİG2, Filiz ÖZKAN2
 • Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       İlknur GÖL, Müjgan ONARICI
 • 1-4 Yaş Çocuklarına Yönelik Ev Kazalarını Önleme Programının Etkinliği
       Nuriye YILDIRIM1, Gülümser KUBLAY2
 • Çocuk İhmali ve İstismarının Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Yansıması: Bir Literatür İncelemesi
       Elif BAKIR, Sevgisun KAPUCU
 • D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
       Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Bir Model Önerisi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Ev Ziyareti ile Aile İzlemi
       Nilay ERCAN ŞAHİN1, Funda ASLAN2, Oya Nuran EMİROĞLU3
 • Çocuklarda Aydınlatılmış Onam
       Ayşe AY1, Sevil ÇINAR2, Handan BOZTEPE3
 • Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
       Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
 • Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Gelişme Durumunun Değerlendirilmesi
       Hatice PARS1, Hasibe KAZANCI2, Gülperi SÖYLEMEZ BAYRAM3
 • Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öz Bildirime Dayalı Sağlık Düzeyleri İçin Bir Belirleyici: Aile Sağlık Özellikleri
       Erdal AKDENİZ1, Deniz KOÇOĞLU TANYER2
 • Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
       Melike Ayça AY KAATSIZ
 • Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
       Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
 • COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
       Hatice PARS
 • Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
       Nurgül KARAKURT1, Hatice DURMAZ2, Ayla KANBUR3
 •