2023, Cilt 10, Sayı 2
15 makale bulundu.
 • Astım ve Yaşam
       Doç.Dr. Hatice FESCİ, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ
 • Povidon İyot ile Cilt Hazırlığı Sonrası Gelişen Cilt Reaksiyonları
       Hemş. Gönül ESER METE1, Anest. Z. Serpil USTALAR ÖZGEN2, Hemş. Buket ÇİĞDEM1, Anest. Olcay İSBİR2
 • Yatağa Bağımlı İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler
       Yard. Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU1, Yard. Doç. Dr. Sevinç KUTLU TÜRKAN2, Prof. Dr. Hatice FESCİ2
 • Yanıklı Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Ar. Gör. Zahide TUNA1, Prof. Dr. Cengiz ÇETİN2
 • Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi
       Hemşire Fatma EFE1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi
       Sebahat ATEŞ1, Nermin OLGUN2
 • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı
       Nur İZGÜ
 • Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
       Çiğdem Canbolat Seyman1, Sevilay Şenol Çelik2
 • Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
       Burcu DULUKLU1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
 • Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
       Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
 • Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
       Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
 • Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
       Yağmur ÇOLAK YILMAZER1, Kadriye BULDUKOĞLU2
 • Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Türkiye Adresli Bakım Yükü Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi
       Fadime Hatice İNCİ
 • Sosyal-Fonksiyonel Otonomi Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Ayten KÜÇÜK1, Oya Nuran EMİROĞLU2
 •