2023, Cilt 10, Sayı 2
11 makale bulundu.
 • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
       İmatullah AKYAR
 • COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
       Sergül DUYGULU1, Seher BAŞARAN AÇIL2, Emine KURUCA ÖZDEMİR3, Yıldız ERDAT4
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
       Hatice PARS
 • Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
       Hayriye ÜNLÜ1, Emine ÇİÇEK2
 • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
       Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
 • Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
       Naile ALANKAYA1, Feride KURNAZ2
 • COVID-19 ile ilgili Türkiye’deki Girişimsel Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme
       Eda ÜNAL1, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ2, Fatma İlknur ÇINAR3
 • COVID-19 Pandemisine Varoluşçu Bir Yaklaşım
       Simay Ezgi BUDAK1, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN2
 • Pandemi Döneminde Doğum Yapan Annelerde Maternal Bağlanma ve COVID-19 Korkusu Arasındaki İlişki
       Melike YAVAŞ ÇELİK1, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR2
 • Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde COVID-19 Tanısı Almış Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Tükenmişlik Durumları ve Mesleğe Bağlılıklarının Belirlenmesi
       Fatma Nur DUMAN1, Ayten ŞENTÜRK ERENEL2
 •