2023, Cilt 10, Sayı 1
29 makale bulundu.
 • Astım ve Yaşam
       Doç.Dr. Hatice FESCİ, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ
 • Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Koruma
       Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESCİ2
 • Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları
       Arş.Gör. Duygu VEFİKULUÇAY, Arş.Gör. Simge ZEYNELOĞLU, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU, Prof.Dr. Lale TAŞKIN
 • Bir Eğitim Programının Hipertansiyonlu Hastaların Yaşam Tarzı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
       Yard.Doç.Dr. Zöhre IRMAK, Öğr.Gör. Gülsen Türkcan DÜZÖZ, Öğr.Gör. İnci BOZYER
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • Yanıklı Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Ar. Gör. Zahide TUNA1, Prof. Dr. Cengiz ÇETİN2
 • Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi
       Hemşire Fatma EFE1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
 • Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Yaşam Alışkanlıkları ve Çalışma Koşullarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
       Arş.Gör.Dr. Makbule Tokur KESGİN1, Prof.Dr. Gülümser KUBLAY2
 • Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
       Yard. Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi
       Sebahat ATEŞ1, Nermin OLGUN2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
       Türkan AKSOY1, Hülya UÇAR2
 • Kız Öğrencilerde Konstipasyon Prevalansı ve Yaşam Tarzı Alışkanlıkları ile İlişkisi
       Gülnaz KARATAY1 , Nazan GÜRARSLAN BAŞ1
 • Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
       Çiğdem Canbolat Seyman1, Sevilay Şenol Çelik2
 • Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
       Burcu DULUKLU1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
 • Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
       Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
 • Motivasyonel Görüşmenin Hipertansif Bireylerin Yaşam Tarzı, Vücut Kitle İndeksi, Kan Basıncı, Özyeterlilik Algısı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
       Funda ÖZPULAT1, Oya Nuran EMİROĞLU2
 • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
       İmatullah AKYAR
 • COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
       Sergül DUYGULU1, Seher BAŞARAN AÇIL2, Emine KURUCA ÖZDEMİR3, Yıldız ERDAT4
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
       Hatice PARS
 • Dahili Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
       Şuhule TEPE MEDİN1, Sevilay HİNTİSTAN2, Yavuz ÖZORAN3
 • Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
       Hayriye ÜNLÜ1, Emine ÇİÇEK2
 • Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
       Yağmur ÇOLAK YILMAZER1, Kadriye BULDUKOĞLU2
 • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
       Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
 • Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
       Naile ALANKAYA1, Feride KURNAZ2
 • Sosyal-Fonksiyonel Otonomi Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Ayten KÜÇÜK1, Oya Nuran EMİROĞLU2
 • Adölesanlarda Sağlığı Geliştirme ve Yaşamda Anlam Arasındaki İlişki
       Serap ÖZDEMİR1, Feyza BÜLBÜL2
 • COVID-19 ile ilgili Türkiye’deki Girişimsel Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme
       Eda ÜNAL1, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ2, Fatma İlknur ÇINAR3
 •