2022, Cilt 9, Sayı 3
6 makale bulundu.
 • Hafif Alzheimer Hastalarına Uygulanan Çoklu Duyusal Uyaran Yönteminin Kognitif Durum Üzerine Etkisi
       Arş.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR, Prof.Dr. Nuran AKDEMİR
 • Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri
       Öğr. Gör. Dr. İmatullah AKYAR
 • Watson İnsan Bakım Teorisi’nin Perspektifinden: Demans Hastalığı Olan Bireye Bakımverenlerin Bakımı
       Seher GÖNEN ŞENTÜRK1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ2, Jean WATSON3
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları
       Yeşim YAMAN AKTAŞ1, Kezban KORAŞ2, Neziha KARABULUT3
 • Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?
       Emine Tuğba YORULMAZ1, Zehra BELHAN2, Ezgi KOCA3, Vildan KOCATEPE4, Vesile ÜNVER5
 • Simülasyona Dayalı Doğum Eğitimi Uygulanmasında Öğrencilerin Kaygı Durumları ve Teknolojik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
       Seda AYYILDIZ1, Zehra Özge ÇANDERELİ2, Pınar KILIÇ AKSU3, Ramazan Özgür ÇATAR4, Okan Cem KİTAPÇI5, Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI6, Leyla KÖKSAL7, Meltem DEMİRGÖZ BAL8, Gonca MUMCU9
 •