2022, Cilt 9, Sayı 2
24 makale bulundu.
 • Yaşlı İstismarı ve İhmali
       Prof.Dr. Nuran AKDEMİR1, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ2, Yük.Hem. Fatma İlknur ÇINAR3
 • Yaşlı Bireylerin Ürostomi Öncesi ve Sonrası Bakımı
       Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar
       Hemş. Güler DURU1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
 • Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
       Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ
 • Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Gereksinimleri, Hemşirelik Girişimleri ve Sonuçlarının Belirlenmesinde Omaha Sistemi'nin Kullanılabilirliği
       Yard. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI1, Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU2
 • Otonomi Değerlendirme Ölçeği'nin 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması
       Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
 • Grup Psikoeğitiminin Yaşlıların Hemşirelik Bakımında Kullanılması
       Hatice TAMBAĞ1, Fatma ÖZ2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları
       Sultan AYAZ ALKAYA, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
 • Yaşlı Bireylerin İlaç Uyumsuzluğu İle İlişkili İlaç Kullanım Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi
       Özlem ÖZTAŞ1, Gülbahar KORKMAZ ASLAN2
 • Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
       Bilge BAL ÖZKAPTAN1, Sevgisun KAPUCU2, İmatullah AKYAR3
 • COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi
       Duygu HİÇDURMAZ1, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN2
 • COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı
       Zehra GÖK METİN
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • Yaşlılarda Farmakolojik Olmayan Uygulamalar ve Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin Değerlendirilmesi
       Kamuran ÖZDİL1, Gamze MUZ2, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK3
 • Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
       Kadriye SAYIN KASAR1, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI3, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ4, Güler DURU AŞİRET5
 • Yaşlı Bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelinin Kullanılması
       Ayşegül ILGAZ
 • Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
       İrem AYVAT1, Azize ATLI ÖZBAŞ2
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Kurumlarda Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlı Ayrimcılığına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
       Funda TUNCER ŞAHİN1, Evrim BAYRAKTAR2, Zeliha KAYA ERTEN3
 • Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme
       Gülfidan BAŞER1, Filiz HİSAR2
 • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
       Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
 • Pandemi Sürecinde Evde Kalan Adölesanların Beslenme-Egzersiz ve Koronavirüs Kaygı Durumlarının Belirlenmesi
       Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR1, Fatma KARASU2, Melike YAVAŞ ÇELİK3
 • Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
       Naile ALANKAYA1, Feride KURNAZ2
 •