2022, Cilt 9, Sayı 2
10 makale bulundu.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
       Türkan TURAN1, Zümrüt BAŞBAKKAL2
 • Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
       Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
 • En Önemli Miras Anne Mikrobiyotası
       Hatice GÜDÜL ÖZ1, Hatice BALCI YANGIN2
 • Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
       Samiye METE1, Buse GÜLER2, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ3
 • Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
       Dilek ERYÜRÜK1, Öznur BAŞDAŞ2, Zübeyde KORKMAZ3, İlknur YILDIZ4, Özlem MUMCU5, Meral BAYAT6
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Metafor Kullanımı
       Mahire Olcay ÇAM1, Ege Miray TOPCU2
 • Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
       Hamide COŞKUN ERÇELİK
 • Çocuğu Hastanede Yatmakta Olan Annelerde Suçluluk Duygusu Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
       Ebru GEZER1, Ayşe TAŞTEKİN OUYABA2
 • Pandemi Döneminde Doğum Yapan Annelerde Maternal Bağlanma ve COVID-19 Korkusu Arasındaki İlişki
       Melike YAVAŞ ÇELİK1, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR2
 • Annelerin Emzirme Deneyimleri Üzerine: Niteliksel Bir Çalışma
       Aylin TOZLUOĞLU1, Filiz SÜZER ÖZKAN2
 •