2022, Cilt 9, Sayı 1
41 makale bulundu.
 • Mastektomi Uygulanan Hastalar için Geliştirilen Evde Bakım Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKKAŞ GÜRSOY1, Prof.Dr. Fethiye ERDİL2, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
 • Artritli Bireylerde Yorgunluğun Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Ayla ÜNSAL
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri
       Ar. Gör. Hüsra ÖZVEREN, Doç. Dr. Hülya UÇAR
 • İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri
       Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU1, Yrd. Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU2, Yrd. Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ3, Arş. Gör. Rukiye TÜRK1, Arş. Gör. Fatma GÖZÜKARA 1, Prof. Dr. Lale TAŞKIN1
 • Cerrahi Hastalarında Analjeziklerin Kaliteli Kullanımı
       Yard.Doç. Dr. Saide FAYDALI
 • Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü
       Ar. Gör. Ayla KANBUR1, Yard. Doç. Dr. Cantürk ÇAPIK2
 • Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler
       Yard. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN
 • Kan Veren Bireylerde Kan Alma Sırasında Görülen Olumsuz Belirti-Bulguların ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
       Yard. Doç. Dr. Fatma BİRGİLİ1, Şengül AYDIN2
 • Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU
 • Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Ağrının Özellikleri ve Ağrıyı Etkileyen Faktörler
       Leyla ÖZDEMİR
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ağrı Yönetimi
       Fatma YILMAZ, Selma ATAY
 • Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik
       Kafiye EROĞLU1, Gülten KOÇ2
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
 • Bir Elektro Analjezi Yöntemi: Transkütan Elektriksel Sınır Stimülasyonu ve Hemşirenin Rolleri
       Sevilay ERDEN1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
 • Kemoterapi Alan Hastalarda Görülen Oral Mukozitin Önlemesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Kanıta Dayalı Uygulamalar
       Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
 • Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       İlknur GÖL, Müjgan ONARICI
 • Kanser Hastalarında İnterlökin-2 Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
       Sevgisun KAPUCU
 • Human Papilloma Virus Aşısı Bir Üniversite Hastanesi Hemşireleri İçin Ne İfade Ediyor?
       Nüket ERBAYDAR1, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU1, Can KESKİN1, Merve ALTUNBAŞ2, Elif ARSLANOĞLU2, Orkun AYDIN2, Esra ÇETİN2, Gülsüm Gamze GÜNDÜZ2
 • Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı
       Dilek ÇİLİNGİR1, Ceyda UZUN ŞAHİN2
 • Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Kullanmış Oldukları Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerinin ve Hastalık Algılarının İncelenmesi
       Mevlüde KARADAĞ1, Nurcan ÇALIŞKAN1, Özge (PEKİN) İŞERİ2, Serdar SARITAŞ1
 • Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Ağrıya İlişkin Uygulamaları
       Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Gülnaz KARATAY, Ömer BOZOĞLU, Mehmet AKAY, Ersin KUNDURACI, Hasan AYBEK
 • Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Mukozit Yönetimine Yönelik Kullanılan Oral Ajanların Retrospektif Olarak İncelenmesi
       Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
 • Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi
       Zümrüt YILAR ERKEK1, Türkan PASİNLİOĞLU2
 • Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
       Şenay KARADAĞ ARLI
 • Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
       Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU
 • Oral Antikanser İlaç Kulanan Kanser Hastalarında Telefon ile Yapılan İzlemin İlaç Uyumuna Etkisi: Sistematik Derleme
       Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK1, Sevgisun KAPUCU2
 • Multipl Miyelom Tanısı Alan Geriatrik Hastalarda Ağrı ve Yönetimi
       Özlem OVAYOLU1, Nimet OVAYOLU2
 • Meme Kanseri Kadercilik Algısının Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanseri Sağlık İnançlarına Etkisi
       Hülya Kulakçı Altıntaş1, Gülbahar Korkmaz Aslan2
 • Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
       Neriman GÜZEL1, Nurhan BAYRAKTAR2
 • Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü
       Arzu TAT ÇATAL1, Fatma CEBECİ2
 • Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
       Melike Ayça AY KAATSIZ
 • Tiroidektomi Sonrası Drenle İlişkili Ağrı Kontrolü Üzerine Soğuk Uygulamanın Etkisi
       Zeynep TEMİZ1, Aylin AYDIN SAYILAN2, Yalçın KANBAY3, Cevher AKARSU4
 • Kadınların Meme ve Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Sağlık İnançlarının Değerlendirilmesi
       Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ1, Gülbahar KORKMAZ ASLAN2
 • Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
       Kadriye SAYIN KASAR1, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI3, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ4, Güler DURU AŞİRET5
 • Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
       Nagihan AKAY1, Sema KUĞUOĞLU2, Behice EKİCİ3
 • Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
       Azime GÜNAYDINLI1, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ2
 • Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
       İrem AYVAT1, Azize ATLI ÖZBAŞ2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve İntegratif Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
       Hacer EROĞLU1, Zehra GÖK METİN2
 • İki Farklı Fiziksel Hastalık Tanısı Olan Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Belirlenmesi
       Havva TEL1, Hesna GÜRLER2
 • Prosedürel Ağrı Yönetiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı
       Esra DOĞAN YILMAZ1, Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER2
 •