2021, Cilt 8, Sayı 3
20 makale bulundu.
 • Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları
       Öğr.Gör.Dr. Emine GECKİL1, Doç.Dr. Suzan YILDIZ2
 • Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Dismenore Yaşama Durumları ve Dismenore ile Baş Etmeye Yönelik Uygulamaları
       Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, İnci ŞENTÜRK2
 • Malnutrisyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Ümran DAL
 • Kan Veren Bireylerde Kan Alma Sırasında Görülen Olumsuz Belirti-Bulguların ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
       Yard. Doç. Dr. Fatma BİRGİLİ1, Şengül AYDIN2
 • Beslenme Değişim Süreçleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
       Tuğba MENEKLİ, Çiçek FADILOĞLU
 • Yoğun Bakımda Enteral Pompa ile Beslenen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Zehra GÖK METİN, Leyla ÖZDEMİR
 • Egzersiz Davranış Değişimi Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirliği
       Yasemin GÜMÜŞ, Yeter KİTİŞ
 • Son On Yılda Yoğun Bakım Ünitesi İlişkili Kas Güçsüzlüğüne Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme
       Canan KARADAŞ, Sevgisun KAPUCU
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması
       Zeliha KAYA ERTEN1, Ümit SEVİĞ2
 • Adölesanlarda Şekerli İçecek Tüketiminin Obezite İle İlişkisi
       Ayşe Nur GÜREL1, Filiz HİSAR2
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kullanımı: Sistematik Derleme
       Cemile KÜTMEÇ YILMAZ1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Gelişme Durumunun Değerlendirilmesi
       Hatice PARS1, Hasibe KAZANCI2, Gülperi SÖYLEMEZ BAYRAM3
 • İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerin Ebeveynlerinin Öğrenim Gereksinimleri
       Merve ÖNDER1, Dudu KARAKAYA2
 • Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
       Seher ÜNVER1, Mesude YILMAZ2
 • COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi
       Duygu HİÇDURMAZ1, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN2
 • COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı
       Zehra GÖK METİN
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • Dahili Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
       Şuhule TEPE MEDİN1, Sevilay HİNTİSTAN2, Yavuz ÖZORAN3
 • Adölesanlarda Öz-bakım Gücü - Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
       Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN1, Gülnur ARSLAN ÇAKIR2
 • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
       Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
 •