2021, Cilt 8, Sayı 3
13 makale bulundu.
 • Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı
       Yrd.Doç. Dr. Ayfer TEZEL1, Doç. Dr. Sebahat GÖZÜM2
 • Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri
       Öğr. Gör. Mehtap KIZILKAYA1, Prof. Dr. Fatma ÖZ2
 • I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler
       Prof.Dr. Lale TAŞKIN, Arş.Gör. Dr. Gülten KOÇ
 • Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Dismenore Yaşama Durumları ve Dismenore ile Baş Etmeye Yönelik Uygulamaları
       Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, İnci ŞENTÜRK2
 • Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
       Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN1, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU2
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Assist. Prof. Şebnem ÇINAR, Prof. İsmet EŞER, Prof. Leyla KHORSHİD
 • İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri
       Doç. Dr. Füsun TERZİOĞLU1, Yrd. Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU2, Yrd. Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ3, Arş. Gör. Rukiye TÜRK1, Arş. Gör. Fatma GÖZÜKARA 1, Prof. Dr. Lale TAŞKIN1
 • Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
 • Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
       Şenay KARADAĞ ARLI
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Depresyon ve Yeme Davranışlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi
       Emine YILMAZ1, Meryeme AKSOY2
 • Postpartum Birinci Ayda Depresyon ve Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
       Semiha Aydın Özkan1, Ayşe Merve Bozkurt2, Büşra Korkmaz3, Gizem Yılmaz4, Didem Şimşek Küçükkelepce5
 • Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü
       Arzu TAT ÇATAL1, Fatma CEBECİ2
 •