2021, Cilt 8, Sayı 2
9 makale bulundu.
 • Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi
       Öğr.Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları
       Selda ARSLAN, Burcu CEYLAN, Deniz KOÇOĞLU
 • Human Papilloma Virus Aşısı Bir Üniversite Hastanesi Hemşireleri İçin Ne İfade Ediyor?
       Nüket ERBAYDAR1, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU1, Can KESKİN1, Merve ALTUNBAŞ2, Elif ARSLANOĞLU2, Orkun AYDIN2, Esra ÇETİN2, Gülsüm Gamze GÜNDÜZ2
 • Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
       Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
 • Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Bir Model Önerisi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Ev Ziyareti ile Aile İzlemi
       Nilay ERCAN ŞAHİN1, Funda ASLAN2, Oya Nuran EMİROĞLU3
 • Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
       Sultan SARIYAR1, Hülya FIRAT KILIÇ2
 • Yaşlı Bireylerin İlaç Uyumsuzluğu İle İlişkili İlaç Kullanım Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi
       Özlem ÖZTAŞ1, Gülbahar KORKMAZ ASLAN2
 • Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
       Ayşegül ILGAZ
 • Okul Çağı Döneminde Sağlık Okuryazarlığı ve Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü
       Ayşegül AKCA1, Sultan AYAZ-ALKAYA2
 •