2021, Cilt 8, Sayı 1
19 makale bulundu.
 • Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar
       Hemş. Güler DURU1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
 • Öğrenci Hemşirelerin Ağrı Kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Olmayan Bazı Yöntemlere İlişkin Bilgileri
       Ar. Gör. Hüsra ÖZVEREN, Doç. Dr. Hülya UÇAR
 • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
       Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
 • Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Hemşirelerin Güvenlik Önlemlerini Kullanma Durumları ve Önlem Almalarını Etkileyen Faktörler
       Prof. Dr. Nermin OLGUN1, Hemş. Hüsniye ŞİMŞEK2
 • Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler
       Yard. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN
 • Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Diyabet Hastalarının Bakım Uygulamalarına Etkisi
       Nermin OLGUN1, Zeynep AKDOĞAN ALTUN2
 • Tip 2 Diyabetli Hastalarda Planlı Eğitim Programının Sağlık İnancına ve Metabolik Kontrole Etkisi
       Asiye KARTAL1, Süheyla Altuğ ÖZSOY2
 • Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Ülseri Gelişiminin Önlenmesi
       Şenay GÜL
 • Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       İlknur GÖL, Müjgan ONARICI
 • Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı
       Dilek ÇİLİNGİR1, Ceyda UZUN ŞAHİN2
 • 1-4 Yaş Çocuklarına Yönelik Ev Kazalarını Önleme Programının Etkinliği
       Nuriye YILDIRIM1, Gülümser KUBLAY2
 • Randomize Kontrollü Deneyler
       Belgin AKIN1 , Deniz KOÇOĞLU2
 • İnkontinansa Bağlı Dermatit: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi
       Pınar AVŞAR1, Ayişe KARADAĞ2
 • Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
       Şenay KARADAĞ ARLI1, Ayşe Berivan BAKAN2
 • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
       İmatullah AKYAR
 • COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
       Sergül DUYGULU1, Seher BAŞARAN AÇIL2, Emine KURUCA ÖZDEMİR3, Yıldız ERDAT4
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
       Hatice PARS
 • Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
       Didem KANDEMİR1, Serpil YÜKSEL2
 •