2019, Cilt 6, Sayı 2
21 makale bulundu.
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Evde İzlemin Peritonit Görülme Sıklığına Etkisi
       Arş. Gör. Dr. Naime CİHANGİR, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
 • Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
       Duygu HİÇDURMAZ1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
 • Boşanmış Aile Çocuklarına Hemşirelik Yaklaşımı
       Öğr.Gör.Dr. Berna ARİFOĞLU1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
 • Çocuklarda Ameliyat Öncesi Hazırlık
       Dr. Naime CİHANGİR ALTAY
 • Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
       Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Hepatit-B Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Emine GEÇKİL1, Ramazan SAVAŞ1, Türkan ŞAHİN1, Fatma Tülay KUTLU2, Saim YOLOĞLU3
 • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
       Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
 • Hemşirelik Etik İkilem Testi'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hemşirelerin Etik Karar Verebilme Düzeyi
       Yard. Doç. Dr. Birgül CERİT
 • Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu
       Doç. Dr. Leyla DİNÇ
 • Çocukların Sigaranın Zararlarından Korunması: Halk Sağlığı Hemşiresi ve Öncelikli Sorumluluklar
       Yard. Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN
 • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı
       Nur İZGÜ
 • Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
       İlknur GÖL, Müjgan ONARICI
 • 1-4 Yaş Çocuklarına Yönelik Ev Kazalarını Önleme Programının Etkinliği
       Nuriye YILDIRIM1, Gülümser KUBLAY2
 • Çocuk İhmali ve İstismarının Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Yansıması: Bir Literatür İncelemesi
       Elif BAKIR, Sevgisun KAPUCU
 • D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
       Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • Solid Organ Transplantasyonu: Etik İkilem – Olgu Sunumu
       Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN1, Erdal Birol BOSTANCI2, Meral AKDOĞAN KAYHAN3, Nurhan BAYRAKTAR4, Leyla DİNÇ5
 • Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Gelişme Durumunun Değerlendirilmesi
       Hatice PARS1, Hasibe KAZANCI2, Gülperi SÖYLEMEZ BAYRAM3
 • Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
       Melike Ayça AY KAATSIZ
 • Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
       Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
 • COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri
       Hatice PARS
 • Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
       Nurgül KARAKURT1, Hatice DURMAZ2, Ayla KANBUR3
 •