2006, Cilt 13, Sayı 2
12 makale bulundu.
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Stresle Başa Çıkma Biçimleri
       Arş. Gör. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
       Hülya FIRAT KILIÇ
 • Vardiyalı ve Gündüz Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesi, Reaksiyon Zamanı, Stres ve İyilik Halinin Karşılaştırılması
       Gonca BUMİN1, İbrahim Yavuz TATLI2, Mustafa CEMALİ3, Sevgi KARA4, Gökçen AKYÜREK5
 • Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Zehra GÖK METİN1, Merve GÜLBAHAR2
 • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
       İmatullah AKYAR
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
       Gülşah KÖSE1, Hatice AYHAN2, Sevinç TAŞTAN3, Emine İYİGÜN4, Ayşe Nur ÖZÇAKIR5
 • Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
       Dilek ERYÜRÜK1, Öznur BAŞDAŞ2, Zübeyde KORKMAZ3, İlknur YILDIZ4, Özlem MUMCU5, Meral BAYAT6
 • Yeni Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve İş Stres Düzeyleri
       Ebru ÖZEN BEKAR1, Ebru GÖKOĞLAN2
 • İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyondaki Prematüre Bebeklerde Kronik Ağrının Değerlendirilmesi
       Fatma ERTÜRK1, Emine GEÇKİL2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin COVİD-19 Korkusu ve Özyeterlilikleri ile Klinik Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Leyla ZENGİN AYDIN1, Aysel DOĞAN2
 • Pediatri Hemşirelerinde Dikkat Dağıtma Becerisi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği
       Serap ÖZDEMİR1, Erhan ELMAOĞLU2
 •