Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal - 2007; 14(1) http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal - RSS feed of 2007; 14(1) 1300-0705 January 2007 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1300-0705 <![CDATA[Kronik ve Akut Hastalığı Olan Okul Çağı Çocuklarının Duygusal Durumlarının İnsan Figürü Çizimleriyle Belirlenmesi]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=67 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 008 2007-01-01 001 Original Article <![CDATA[Ev Ziyaretinin Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz-Bakım Güçlerine Etkisi]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=68 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 022 2007-01-01 009 Original Article <![CDATA[Amniosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Uygulanan Gebe Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=69 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 034 2007-01-01 023 Original Article <![CDATA[Tüberküloz Hastalarının Sağlığının Geliştirilmesinde Sağlık İnanç Modeli ve Eylem Teorisinin Uygulanması]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=70 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 044 2007-01-01 035 Original Article <![CDATA[Anababalar (4-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan) İçin Hazırlanan Anababa-Çocuk İletişimi Eğitim Programına Dayalı Anababa-Çocuk İletişimi Bilgi Testinin Geliştirilmesi]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=71 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 056 2007-01-01 045 Original Article <![CDATA[Obezitesi Olan Hastanın Hemsirelik Bakımı]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=72 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 060 2007-01-01 055 Review <![CDATA[Doğum Sonu Erken Taburculuk ve Evde Bakım Hizmetleri]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=73 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 072 2007-01-01 063 Review <![CDATA[Acil Servise Başvuran Hastaların Tedavi ve Bakımında Etik Yaklaşım: Uygulamadan Örnekler]]> http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/text.php3?id=74 2007-01-01 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 1 14 078 2007-01-01 073 Review