Sahibi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Adına
Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi 
   
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  
Prof. Dr. Sergül DUYGULU Hacettepe Üniversitesi 
   
Yayın Kurulu  
Başkan  
Prof. Dr. Sergül Duygulu Hacettepe Üniversitesi 
   
Editör Yardımcıları  
Doç. Dr. Fatoş Korkmaz Hacettepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Y. Sinem Üzar Özçetin University College Dublin
Doç. Dr. Nilgün Kuru Alıcı Hacettepe Üniversitesi
   
Sekreterler  
Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl Hacettepe Üniversitesi 
Arş. Gör. Dr. Gül Hatice Tarakçıoğlu Çelik Hacettepe Üniversitesi 
Arş. Gör. Dr. Merve Mert Karadaş Hacettepe Üniversitesi 
   
Etik Editörü  
Prof. Dr. Leyla Dinç Hacettepe Üniversitesi 
   
İngilizce Dil Editörü  
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel Özçırpan Hacettepe Üniversitesi 
   
İstatistik Editörü  
Prof. Dr. İbrahim Koruk Harran Üniversitesi 
   
Baskıya Hazırlama  
Doç. Dr. Zehra Gök Metin Hacettepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Nilgün Kuru Alıcı Hacettepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken Hacettepe Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nebahat Bora Güneş Hacettepe Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Ay Hacettepe Üniversitesi 
Arş. Gör. Ayşe Yücesan Hacettepe Üniversitesi 
Arş. Gör. Neşe Altınok Ersoy Hacettepe Üniversitesi 
Arş. Gör. Tuğçe Torun Hacettepe Üniversitesi 
   
Yayın Kurulu Üyeleri  
Prof. Dr. Hülya Uçar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülnaz Karatay Munzur Üniversitesi 
Prof. Dr. Medine Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Doç. Dr. Deniz Tanyer Konya Selçuk Üniversitesi 
Doç. Dr. Nurcan Çalışkan Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şule Ergöl Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan Ankara Üniversitesi 
Doç. Dr. Songül Kamışlı Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Doç. Dr. Selda Arslan Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yönetim Yeri

H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Dergisi Yayın Sekreterliği
06100 Sıhhiye, Ankara/Türkiye
Tel : 0 312 324 20 13 Faks: 0 312 312 70 85

E-posta: hbdergi@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org