Dizin

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,

 

  • Türkiye atıf dizininde 27 Eylül 2017 tarihinden, 2017 yılı cilt 4 sayı 2’den itibaren

  • EBSCO veri tabanında 2009 yılından itibaren indekslenmektedir.

  • https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunhemsire/indexes