Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 14, Sayı 1
Araştırma
  Kronik ve Akut Hastalığı Olan Okul Çağı Çocuklarının Duygusal Durumlarının İnsan Figürü Çizimleriyle Belirlenmesi
Dr. Naime CİHANGİR, Öğ.Gör. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

  Ev Ziyaretinin Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz-Bakım Güçlerine Etkisi
Öğr.Gör. Dr. Sevgisun KAPUCU, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

  Amniosentez ve Koryon Villus Örneklemesi Uygulanan Gebe Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri
Uz.Hem. Pınar AKÇAY, Doç.Dr. Füsun TERZİOĞLU

  Tüberküloz Hastalarının Sağlığının Geliştirilmesinde Sağlık İnanç Modeli ve Eylem Teorisinin Uygulanması
Öğr. Gör. Dr. Filiz HİSAR, Prof.Dr. Gülümser KUBLAY

  Anababalar (4-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan) İçin Hazırlanan Anababa-Çocuk İletişimi Eğitim Programına Dayalı Anababa-Çocuk İletişimi Bilgi Testinin Geliştirilmesi
Öğ.Gör. Gülcem SALA RAZİ, Yrd.Doç.Dr. Ömer KUTLU, Prof.Dr. Fatma ÖZ

Derleme
  Obezitesi Olan Hastanın Hemsirelik Bakımı
Yard.Doç.Dr. Ümran DAL

  Doğum Sonu Erken Taburculuk ve Evde Bakım Hizmetleri
Öğ. Gör. Gülten IŞIK KOÇ, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU

  Acil Servise Başvuran Hastaların Tedavi ve Bakımında Etik Yaklaşım: Uygulamadan Örnekler
Ar.Gör. Zahide TUNA, Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK, Prof.Dr. Erdem AYDIN