Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 16, Sayı 1
Editörden
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Evaluation of Fatigue in Individuals with Arthritis
Yrd.Doç.Dr. Ayla ÜNSAL

Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU

Evde Bakım Hizmetlerinin Doğum Sonu Erken Taburcu Edilen Yenidoğanlarda Görülen Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Dr. Gülten IŞIK KOÇ, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri
Öğr.Gör. Selma ATAY, Ebru EKİM, Sezen GÖKKAYA, Emine SAĞIM

Evaluating the Effectiveness of a First Aid Training Course on Drivers
Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR, Doç. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Hayriye ÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr. Hülya BULUT

Derleme
Yaşlı Bireylerin Ürostomi Öncesi ve Sonrası Bakımı
Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK

Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı
Hemş. Huri Seval GÖNDEREN, Sevgisun KAPUCU