Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 15, Sayı 2
Editörden
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Evaluation of the Effeciency of a Home Care Program Developed for Mastectomy Patients
Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKKAŞ GÜRSOY, Prof.Dr. Fethiye ERDİL, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR

Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Yrd.Doç.Dr. Ümran DAL, Yrd.Doç.Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN, Prof.Dr. Gülşen VURAL

Students' Views on Clinical Practice of Fundamentals of Nursing Course
Seyhan DEMİR KARABULUT, Prof.Dr. M. Filiz ULUSOY

Adıyaman İl Merkezindeki Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Emine GEÇKİL, Öğr.Gör. Özlem DÜNDAR, Öğr.Gör. Türkan ŞAHİN

Communication Skills Training Programme to Improve Oncology Nurses' Relationships with Patients: An Observational Study
Öğr.Gör.Dr. Satı ÜNAL, Prof.Dr. Fatma ÖZ

Derleme
Çocuklarda Ameliyat Öncesi Hazırlık
Dr. Naime CİHANGİR ALTAY

Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU