Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 15, Sayı 1
Editörden
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri
Ög.Gör.Dr. Sergül DUYGULU, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY

Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI, Öğr.Gör.Dr. Gülten KOÇ

İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları
Dr. Gül PINAR, Prof. Dr. Lale TAŞKIN, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri
Arş.Gör. Zehra ESKİMEZ, Yrd.Doç.Dr. Gürsel ÖZTUNÇ, Prof. Dr. Nazan ALPARSLAN

Derleme
Yaşlı İstismarı ve İhmali
Prof.Dr. Nuran AKDEMİR, Arş.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ, Yük.Hem. Fatma İlknur ÇINAR

Boşanmış Aile Çocuklarına Hemşirelik Yaklaşımı
Öğr.Gör.Dr. Berna ARİFOĞLU, Prof.Dr. Fatma ÖZ