Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 14, Sayı 2
Editörden
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Hafif Alzheimer Hastalarına Uygulanan Çoklu Duyusal Uyaran Yönteminin Kognitif Durum Üzerine Etkisi
Arş.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR, Prof.Dr. Nuran AKDEMİR

The Investigation of the Factors Influencing Bone Mineral Density of Postmenopausal Women
Sena KAPLAN, Füsun TERZİOĞLU

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları
Arş.Gör. Duygu VEFİKULUÇAY, Arş.Gör. Simge ZEYNELOĞLU, Prof.Dr. Kafiye EROĞLU, Prof.Dr. Lale TAŞKIN

Bir Eğitim Programının Hipertansiyonlu Hastaların Yaşam Tarzı ve İlaç Tedavisi Uyumuna Etkisi
Yard.Doç.Dr. Zöhre IRMAK, Öğr.Gör. Gülsen Türkcan DÜZÖZ, Öğr.Gör. İnci BOZYER

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Dismenore Yaşama Durumları ve Dismenore ile Baş Etmeye Yönelik Uygulamaları
Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, İnci ŞENTÜRK

Derleme
Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi
Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Süheyla ABAAN

Malnutrisyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı
Yard.Doç.Dr. Ümran DAL

Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
Duygu HİÇDURMAZ, Prof.Dr. Fatma ÖZ