Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 10, Sayı 3
Editörden
  Editörden
Prof. Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemşirelik Öğrencilerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri ve Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, Gülşah AYVAZOĞLU, Mustafa ÇEKİÇ

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumu ile COVID-19 Enfeksiyonu Korkusu Arasındaki İlişki
Süreyya BULUT, Nihal TAŞKIRAN

The Relationship between Nursing Students' Fear of COVID-19 and General Self-Efficacy and Clinical Stress Levels
Leyla ZENGİN AYDIN, Aysel DOĞAN

Hemşirelerde Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi ve Uykululuk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Özge AYDOĞAN AŞIR, Özlem ÖRSAL

Pediatri Hemşirelerinde Dikkat Dağıtma Becerisi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği
Serap ÖZDEMİR, Erhan ELMAOĞLU

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Algıladıkları Engellerin ve Destekleyici Davranışların Belirlenmesi
Güler AĞGÜN YAVUZ, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

Nursing Students' Views and Suggestions Regarding the Disability- Friendly Nursing Education Curriculum: A Mixed Method Research
Güven SONER, İlknur AYDIN AVCİ

Hemşirelerin Yaşlı Hastalara Karşı Tutumları ve Bakım Davranışlarının İncelenmesi
Fatma GÜMÜŞOĞLU, Hatice TAMBAĞ

Kanserden Kurtulanların Karşılanmayan İhtiyaçları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gülyeter ERDOĞAN YÜCE, Gamze MUZ, Ayser DÖNER

Multisource Reflections on Assessment of Nursing Students' First Clinical Practice and Predictions for 360- Degree Assessment: A Qualitative Study
Çiğdem BAYZAT, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisinde Yaşadıkları Korku ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlknur YAZICIOĞLU, Gülbeyaz CAN

Doula ve Doğum Koçluğu Eğitim Programlarının Profilleri
Sevcan ÖZÖZTÜRK, Özlem ÇİÇEK, Merlinda ALUŞ TOKAT, Hülya OKUMUŞ

Aile Desteği Çocukların Sağlıklı Yeme Öz Yeterliliğini Etkiler mi?
Necla KASIMOĞLU, Nazan GÜRARSLAN BAŞ

Derleme
Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sağ Kalanların Yetişkin İzleme Geçiş Bakımı: Gereklilikler ve Engeller
Tuba ARPACI

Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Fotosesin Hemşirelik Disiplininde Kullanımı
Serap CANLI, Simla ADAGİDE

Düzeltme
  Düzeltme