Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 10, Sayı 2
Editörden
  Editörden
Prof. Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyondaki Prematüre Bebeklerde Kronik Ağrının Değerlendirilmesi
Fatma ERTÜRK, Emine GEÇKİL

Pandemi Döneminde Doğum Yapan Annelerde Maternal Bağlanma ve COVID-19 Korkusu Arasındaki İlişki
Melike YAVAŞ ÇELİK, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR

Investigation of the Effect of COVID-19 Vaccine Literacy on COVID-19 Vaccine Attitude
Behire SANCAR, Ayşe Buket DOĞAN, Yağmur SÜRMELİ, Fügen ÖZCANARSLAN

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Göz Bandı ve Kulak Tıkacı Uygulamasının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Fatma ÖZ, Birgül CERİT

Annelerin Emzirme Deneyimleri Üzerine: Niteliksel Bir Çalışma
Aylin TOZLUOĞLU, Filiz SÜZER ÖZKAN

Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Anjinalı Hastanın Hemşirelik Bakımına Yönelik Bilgi ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi
Gülcan COŞKUN, Şerife KARAGÖZOĞLU

Hemşirelerin Hasta Güvenliği Konusunda Farkındalıkları: Güçlü ve Zayıf Yönleri
Melek DATPINAR, Nazan TORUN

Determination of Burnout Status and Professional Commitment of Nurses Caring for Patients Diagnosed with COVID-19 in a Training and Research Hospital
Fatma Nur DUMAN, Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Caregiver Burden and Quality of Life of Patient and Caregiver in Burns
Sabri KARAHAN, Zahide TUNÇBİLEK

Hematolojik Kanserli Hastaların Destekleyici Bakım Gereksinimleri ve Hastalığı Kabul Düzeyi
Gülhayat ŞİPAL, Selda ARSLAN

Effects of Hospital Ethical Climate on Voice Behavior among Oncology Nurses: Mediating Role of Courage
Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK, Şenay GÜL, Eda KARAİSMAİLOĞLU

Derleme
Tip 2 Diyabette Semptom Durumu, Öz Yönetim ve Bakım Bağımlılığı Arasındaki İlişkiye Genel Bakış
Damla Nur BOZKAYA, Zehra GÖK METİN

Doğum Sonu Bakım Rehberleri: İçerik ve Ebelik Bakımı Temelinde Karşılaştırmalı Bir Derleme
Elif NACAROĞLU, Aytül HADIMLI