Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 10, Sayı 1
Editörden
  Editörden
Prof. Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
Adölesanlarda Sağlığı Geliştirme ve Yaşamda Anlam Arasındaki İlişki
Serap ÖZDEMİR, Feyza BÜLBÜL

Geriatrik Kadınlarda Üriner İnkontinans Şiddeti ile Kırılganlık Düzeyi Arasındaki İlişki: Korelasyonel Bir Çalışma
Gamze ÜNVER, Pınar ZORBA BAHÇELİ, Münevver ÖZCAN, Sevgisun KAPUCU

Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Buket DAŞTAN, Aysun AKÇAKAYA CAN, Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN

COVID-19 ile ilgili Türkiye’deki Girişimsel Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Bir Derleme
Eda ÜNAL, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ, Fatma İlknur ÇINAR

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Göre Yaratıcı Düşünce ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ali TAYHAN, Aynur ÇETİNKAYA, Dilek ÖZMEN, Damla ŞAHİN BÜYÜK, Fatma UYAR

Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Seda GÖGER, Dilek CİNGİL, Şenay ŞENER

Validity and Reliability of the Work-Family Balance Scale among Turkish Academicians
Zehra GÖK METİN, Edagül DURMAZ, Esra AKI

COVID-19 Pandemi Sürecinde İstanbul’da Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Belirlenmesi
Didem KANDEMİR, Tuğba ÖZDEMİR, Sebahat ATEŞ

Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları ile Yapısal ve Psikolojik Güçlendirme Algılarının İncelenmesi
Şenay ŞENER, Ayşegül OKSAY ŞAHİN

Derleme
COVID-19 Pandemisine Varoluşçu Bir Yaklaşım
Simay Ezgi BUDAK, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN