Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2022, Cilt 9, Sayı 2
Editörden
  Editörden
Doç. Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemşirelik Öğrencileri İçin Moral Distres Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mustafa Sabri KOVANCI, Azize ATLI ÖZBAŞ

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Türkiye Adresli Bakım Yükü Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi
Fadime Hatice İNCİ

Şizofreni Tanılı Çocuğu Olan Annelerin Şizofreniye İlişkin Metaforik Algıları
Rüveyda YÜKSEL, Mehtap KIZILKAYA, Ayşen ÖZTUNÇ KESKİN

Yeni Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve İş Stres Düzeyleri
Ebru ÖZEN BEKAR, Ebru GÖKOĞLAN

Öğrencilerin Öğrenme Çıktılarından Memnuniyeti Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Aylin BİLGİN, Leyla ÖZDEMİR, Fatma USLU ŞAHAN, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ, Sevgisun KAPUCU

Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Flört Şiddetine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Gülşah KÖK, Sefa KARAMAN, Esra ÖZER, Nazlı ÖZBEK, Ayşe KILIÇ UÇAR, Gülten GÜVENÇ

Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerde Kendini Damgalama Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Emelnur ULUSOY, Bahire ULUS

Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
Naile ALANKAYA, Feride KURNAZ

Associated Factors of Smartphone Addiction in the Students of the Faculty of Health Sciences
Gül ERGÜN, Aysun GÜZEL, Emre UMUCU

Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Social-Functional Autonomy Measurement System
Ayten KÜÇÜK, Oya Nuran EMİROĞLU

Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobik Tutumu, Empatik Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK, Songül DURAN

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Zehra BAŞAYAR, Gülay YAZICI

Derleme
Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Yönetimi: Kanıt Temelli Uygulamaların Değerlendirilmesi
Gizem ÇAKIR, Naime ALTAY, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Türkiye'de COVID-19 Sürecinde Yaşlı Olmak, Yaşlıların Bakımına ve İhtiyaçlarına Yönelik Sunulan Sağlık Hizmetleri
Cihat DEMİREL, Meltem SUNGUR, Serap PARLAR KILIÇ