Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2022, Cilt 9, Sayı 1
Editörden
  Editorden
Doç. Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İlgilerinin Yanal Düşünmeye Etkisi
Esin ÇETİNKAYA USLUSOY, Müberra ÖNGÖR

Hemodiyaliz Hastalarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Algılanan Egzersiz Yararları, Engelleri ve İlişkili Faktörler
Birgül VURAL DOĞRU, Kadriye SAYIN KASAR

Simülasyon Laboratuvarında Verilen Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntravenöz Kateterizasyon Becerisine Etkisi
Bediye ÖZTAŞ, Belgüzar KARA, Hülya ZENGİN, Aylin GÜÇLÜ, Bahar ON

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumlarının Belirlenmesi
Esin KAVURAN, Funda ÇETİNKAYA

Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları
Esra ERTUĞRUL, Yıldız DENAT

Does the Knowledge of Nurses on Blood Pressure Measurement Affect Their Practice?
Bedriye YEL, Nazike DURUK

Evaluation of Patients' Health Literacy and Nursing Care Satisfaction Levels According to Some Descriptive Characteristics
Ertuğrul KARAKIZ, Betül TOSUN

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Bireylerin Beslenme Okuryazarlığı ile Öz-Etkililik ve Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri İlişkisi
Ezgi DURAK, Medine YILMAZ

Kanser İle İlişkili Ağrı ve Anksiyetenin Yönetiminde Akupresürün Etkisi: Sistematik Derleme
Zeynep KARAKUŞ, Şefika Tuğba YANGÖZ, Zeynep ÖZER

Derleme
Nadir Bir Hastalık: X’e Bağlı Çocukluk Çağı Serebral Adrenolökodistrofisi ve Hemşirelik Bakımı
Güzide ÖZDEN AKCAN, Rabiye GÜNEY

Hemodiyaliz Hastalarının Yorgunluk Yönetiminde Kanıta Dayalı İntegratif Yaklaşımlar
Sümeyra Mihrap İLTER, Özlem OVAYOLU

Hemşire İnsan Gücü Yönetimine Yeni Bir Bakış: Yetenek Yönetimi
Duygu GÜL, Betül SÖNMEZ

Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
Hamide COŞKUN ERÇELİK

Hemşirelik Uygulamalarında Bölünme/Kesinti Sorununa İlişkin: Literatür İncelemesi
Selma ATAY, Gökçe ÖRÜCÜ

Prosedürel Ağrı Yönetiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı
Esra DOĞAN YILMAZ, Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER

Deneyim Paylaşımı
Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?
Emine Tuğba YORULMAZ, Zehra BELHAN, Ezgi KOCA, Vildan KOCATEPE, Vesile ÜNVER