Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 8, Sayı 3
Editörden
  ÖNYAZI
Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemodiyaliz Hastalarında Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve İntegratif Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
Hacer EROĞLU, Zehra GÖK METİN

Üçüncü El Sigara Dumanına Yönelik İnançlar Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Nurbanu ODACI, Yeter KİTİŞ

İki Farklı Fiziksel Hastalık Tanısı Olan Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Belirlenmesi
Havva TEL, Hesna GÜRLER

Evaluation of the Effectiveness of Different Simulators in Developing Urethral Catheterization Skills in Nursing Students
Dilek SARI, Ebru BAYSAL, Tülay BASAK, Nihal TASKIRAN, Vesile ÜNVER

The Effect of Computer-Assisted Glycemic Monitoring Protocol on Workload of Intensive Care Nurses
Özlem CANBOLAT, Sevgisun KAPUCU

Hemşirelik Öğrencilerinin Kordon Kanı ve Bankacılığına İlişkin Düşünceleri
Hilal KARADENİZ, Esra GÜLER, Sinan AYAYDIN, Öznur ÖZTEMUR, Hacer GÜLEN SAVAŞ

Pandemi Sürecinde Evde Kalan Adölesanların Beslenme-Egzersiz ve Koronavirüs Kaygı Durumlarının Belirlenmesi
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Fatma KARASU, Melike YAVAŞ ÇELİK

Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
Abdullah BULUT, Kıvan ÇEVİK

Olgu Sunumu
Bütan-Propan Gaz Bağımlılığı ile Geçen 19 Yıl: Bir Olgu Sunumu
Hilal SEKİ ÖZ

Derleme
Okul Çağı Döneminde Sağlık Okuryazarlığı ve Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Ayşegül AKCA, Sultan AYAZ-ALKAYA

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Metafor Kullanımı
Mahire Olcay ÇAM, Ege Miray TOPCU

Açık Kalp Cerrahisinin Kadın Cinsel Fonksiyonuna Etkisi ve Cinsel Danışmanlık
Merve ÇAĞLAR TUNCER, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY