Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 8, Sayı 2
Editörden
  Sergül DUYGULU

Araştırma
Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar
Özge TURNA, Ayla GÜRSOY

Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Klinik Öğretiminde 360° Değerlendirme: Kapsam Odaklı İnceleme
Çiğdem BAYZAT, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

Hemşirelerin Mesleki Tatmin, Tükenmişlik ve Eşduyum Yorgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Yağmur ÇOLAK YILMAZER, Kadriye BULDUKOĞLU

Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
Ayşegül ILGAZ

Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
Abdullah BULUT, Kıvan ÇEVİK

Determination of the Attitudes of the Health Staff Working for the Institutions Providing Primary Health Care Towards Ageism
Funda TUNCER ŞAHİN, Evrim BAYRAKTAR, Zeliha KAYA ERTEN

Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme
Gülfidan BAŞER, Filiz HİSAR

Ebeveynlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Çocukluk Dönemi Aşılarına Yönelik Tutum ve Davranışlarıyla İlişkisi
Bekir ERTUĞRUL, Sevil ALBAYRAK

Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
Dilek ERYÜRÜK, Öznur BAŞDAŞ, Zübeyde KORKMAZ, İlknur YILDIZ, Özlem MUMCU, Meral BAYAT

Yoğun Bakım Hastalarında Müzik Uygulamasının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri: Sistematik Derleme
Yasemin SAZAK, Keriman AYTEKİN KANADLI, Nermin OLGUN

Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi
Hilmiye AKSU, Hande YAĞCAN, Safiye ÖZVURMAZ, Mevlüt TÜRE

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
Mukaddes DEMİR ACAR, Elif BULUT

Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Behire SANÇAR, Serkan TAŞ, Demet AKTAŞ

Derleme
Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
Ayşe DOST, Şura KAYA, Ayşenur SUSOY, Filiz TOSÇU

Kültürel Marjinallik Teorisi ve Hemşirelikte Kullanımı
Emel GÜVEN