Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 8, Sayı 1
Editörden
  Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Nükhet BAYER, Zehra GÖLBAŞI

Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
Samiye METE, Buse GÜLER, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ

Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
Nagihan AKAY, Sema KUĞUOĞLU, Behice EKİCİ

Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
Nurgül KARAKURT, Hatice DURMAZ, Ayla KANBUR

Adölesanlarda Öz-bakım Gücü - Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Gülnur ARSLAN ÇAKIR

Hemşirelerin Disfaji Yönetiminde Kanıta Dayalı Rehber Kullanımına Yönelik Deneyimleri (Nitel Bir Çalışma)
Emine ÖZER KÜÇÜK, Sevgisun KAPUCU

Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
Emine SALDIROĞLU, Gülengün TÜRK

Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Kevser ÖZATA, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
Gülşah KÖSE, Hatice AYHAN, Sevinç TAŞTAN, Emine İYİGÜN, Ayşe Nur ÖZÇAKIR

Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Azime GÜNAYDINLI, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Banu ÇEVİK, Ziyafet UĞURLU, Aysel ABBASOĞLU, Azize KARAHAN, Çiğdem SALTAN

Olgu Sunumu
Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
Eda KILINÇ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN

Derleme
Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
Didem KANDEMİR, Serpil YÜKSEL

Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
İrem AYVAT, Azize ATLI ÖZBAŞ

Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
Hayriye ÜNLÜ, Emine ÇİÇEK

Çeviri
SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması
Belgin AKIN, Deniz KOÇOĞLU-TANYER