Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 13, Sayı 2
Editörden
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr.Fethiye ERDİL

Araştırma
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Evde İzlemin Peritonit Görülme Sıklığına Etkisi
Arş. Gör. Dr. Naime CİHANGİR, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY

The Effect of Hormone Replacement Therapy (HRT) on Body Mass Index Who Women Taking Therapy For The First 6 Months
Gülcihan AKKUZU, Instructor, RN, PhD, Kafiye EROĞLU, Professor, RN, PhD

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sigara İçme Özellikleri
Öğr. Gör. Mehtap KIZILKAYA, Prof. Dr. Fatma ÖZ

Study on Validity and Reliability of A Turkish Version of the Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit
Türkan TURAN, Zümrüt BAŞBAKKAL

Derleme
Acupressure
Arş.Gör. Gülendam HAKVERDİOĞLU, Arş.Gör. Gülergün TÜRK

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler
Prof.Dr. Lale TAŞKIN, Arş.Gör. Dr. Gülten KOÇ

Multipl Skleroz ve Hasta Eğitimi
Arş. Gör. Yeliz AKKUŞ, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU

Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr. Şerife Karagözoğlu