Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2020, Cilt 7, Sayı 3
Editörden
  Editörden
Sergül DUYGULU

Araştırma
Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Banu ÇEVİK, Ziyafet UĞURLU, Aysel ABBASOĞLU, Azize KARAHAN, Çiğdem SALTAN

Yaşlılarda Farmakolojik Olmayan Uygulamalar ve Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin Değerlendirilmesi
Kamuran ÖZDİL, Gamze MUZ, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK

Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Nurcan ÇALIŞKAN, Nevin DOĞAN, Banu CİHAN ERDOĞAN, Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK, Atike Nilay KUBLASHVILI, Gülcan EYÜBOĞLU, Evrim EYİKARA

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastanede Kullanılan Hemşirelik Bakım Planını İyileştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri: Karma Modelde Bir Çalışma
İlkay YURTSEVER, Şerife KARAGÖZOĞLU

The Effect of Cold Application on Drain-Related Pain Control After Thyroidectomy
Zeynep TEMİZ, Aylin AYDIN SAYILAN, Yalçın KANBAY, Cevher AKARSU

Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Serpil SU, Şule ECEVİT ALPAR

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algıları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fatma KILAVUZ, Arzu KARABAĞ AYDIN

Kadınların Meme ve Serviks Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Sağlık İnançlarının Değerlendirilmesi
Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN

Dahili Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
Şuhule TEPE MEDİN, Sevilay HİNTİSTAN, Yavuz ÖZORAN

Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
Kadriye SAYIN KASAR, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ, Güler DURU AŞİRET

Derleme
Yaşlı Bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelinin Kullanılması
Ayşegül ILGAZ

En Önemli Miras Anne Mikrobiyotası
Hatice GÜDÜL ÖZ, Hatice BALCI YANGIN

Preterm Bebeği Olan Aile ve Hemşirelik Yaklaşımı
Harun ÖZBEY, Yağmur SEZER EFE, Emine ERDEM

Düzeltme
Hemodiyaliz Hastalarında Konfor Düzeyinin İncelenmesi