Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2020, Cilt 7, Sayı 2
Editörden
  Editörden
Sergül DUYGULU

  İçindekiler

Araştırma
Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
Sibel KÜÇÜK, Zeynep UZUN, Selda IŞIK EYYUPLU

Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zehra GÖK METİN, Merve GÜLBAHAR

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Sibel PEKSOY, Sevil ŞAHİN, İlknur DEMİRHAN, Sena KAPLAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Handan EREN,Ayşe TOPUZ, Ayşe Sonay TÜRKMEN

Hemodiyaliz Hastalarında Konfor Düzeyinin İncelenmesi
Gülay TURGAY, Çiğdem ÖZDEMİR ELER, Şeyda ÖKDEM, Ebru AKGÜN ÇITAK

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Altun BAKSİ, Aylin DURMAZ EDEER

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planları ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Aysun İYTEMÜR, Sıdıka TEKELİ YEŞİL

The Effect of the Motivational Interviewing on the Lifestyle, Body Mass Index, Blood Pressure, Self-Efficacy Perception and Medication Adherence of Hypertensive Individuals
Funda ÖZPULAT, Oya Nuran EMİROĞLU

Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Seher ÜNVER, Mesude YILMAZ

Pediatri Hemşirelerinin Duygu Gereksinimleri ile Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Hilal KURT SEZER, Emine GEÇKİL

Derleme
Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
Gürkan ÖZDEN, Seher ÇEVİK AKTURA, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ

Kadınlarda Premenstrual Sendrom Yaşanmasını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler
Safiye ÖZKAN, Gülten KOÇ