Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2020, Cilt 7, Sayı 1
Editörden
  Editörden
Sergül DUYGULU

  İçindekiler

Araştırma
Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Şenay KARADAĞ ARLI, Ayşe Berivan BAKAN

Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları
Bilgen ÖZLÜK

Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Gelişme Durumunun Değerlendirilmesi
Hatice PARS, Hasibe KAZANCI, Gülperi SÖYLEMEZ BAYRAM

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Algıları
Serpil İNCE, Serap BİNGÖL

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öz Bildirime Dayalı Sağlık Düzeyleri İçin Bir Belirleyici: Aile Sağlık Özellikleri
Erdal AKDENİZ, Deniz KOÇOĞLU TANYER

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller
Merve ÇAĞLAR, Beyza SARAY, Didem ŞENGÜL

Effect of Two Different Simulation Modalities in Environmental Safety Teaching for Stroke Patients on Nursing Students’ Stress, Self-Confidence and Satisfaction
Elif ATEŞ, Vesile ÜNVER, Bahire ULUS

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Arzu YÜKSEL, Saadet ERZİNCANLI

Derleme
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerin Ebeveynlerinin Öğrenim Gereksinimleri
Merve ÖNDER, Dudu KARAKAYA

Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü
Arzu TAT ÇATAL, Fatma CEBECİ

Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
Melike Ayça AY KAATSIZ