Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 6, Sayı 3
Editörden
  Editörden
Sergül DUYGULU

Araştırma
Yaşlı Bireylerin İlaç Uyumsuzluğu İle İlişkili İlaç Kullanım Davranışları ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile İlişkisi
Özlem ÖZTAŞ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN

Hemşirelerin Tıbbi Hataları Rapor Etmeme Nedenleri
Hilal Hatice ÜLKÜ, Gülengün TÜRK

Yaşlılığı Algılama Anketi Kısa Formu (Brief Aging Perceptions Questionnaire: B-APQ) Türkçe Versiyonu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Bilge BAL ÖZKAPTAN, Sevgisun KAPUCU, İmatullah AKYAR

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldıkları Fiziksel Zorlanmaların Analizi
Ebru ARSLAN ÖZDEMİR, Özlem ÖRSAL

Vardiyalı ve Gündüz Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesi, Reaksiyon Zamanı, Stres ve İyilik Halinin Karşılaştırılması
Gonca BUMİN, İbrahim Yavuz TATLI, Mustafa CEMALİ, Sevgi KARA, Gökçen AKYÜREK

Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
Nuray CANER, Pınar TEKİNSOY KARTIN

Olgu Sunumu
Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonlu Yenidoğanlarda Hemşirelik Bakımı
Arife GÖKBAŞ, Dilek DİLLİ, Ayşe KARAMAN, İbrahim KARAMAN

Derleme
Menstrüel Kanın Toplanmasında Alternatif Bir Yöntem: Menstrüel Kap
Filiz DEĞİRMENCİ, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ

Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
Sevcan TOPTAŞ KILIÇ, Fatma ÖZ

Yenidoğanlarda İlaç Uygulama Hataları ve Hemşirelik Girişimleri
Emine BAYAR, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER