Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 6, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza,
Sergül DUYGULU

Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kullanımı: Sistematik Derleme
Cemile KÜTMEÇ YILMAZ, Sevgisun KAPUCU

Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri
Sümeyra Esra PINARBAŞI, Filiz HİSAR

Kronik Hastalığı Olan Kadınların Üreme Sağlığı Davranışlarının İncelenmesi
Mesude DUMAN, Sermin TİMUR TAŞHAN, Emine KAPLAN SERİN

Pediatri Hemşirelerinin Empatik Eğilim, Duygusal Emek Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
Gamze YILMAZ, Gülbeyaz BARAN DURMAZ

Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Neriman GÜZEL, Nurhan BAYRAKTAR

Olgu Sunumu
Kültürogram Kullanılarak Bir Ailenin Kültüre Duyarlı Hemşirelik Girişimlerinin Planlanması: Olgu Sunumu
Ayşe MEYDANLIOĞLU

Derleme
Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
Burcu DULUKLU, Sevilay ŞENOL ÇELİK

Çocuklarda Aydınlatılmış Onam
Ayşe AY, Sevil ÇINAR, Handan BOZTEPE

Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
Sultan SARIYAR, Hülya FIRAT KILIÇ