Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 6, Sayı 1
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemşirelerin Profesyonellik Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri
Recep Can, Kemal Macit Hisar

The Effect of Breast Cancer Fatalism Perception on Breast Cancer Health Beliefs of The Midwives and Nurses
Hülya Kulakçı Altıntaş, Gülbahar Korkmaz Aslan

Sivas İlinde Annelerin Emzirmeyi Sonlandırmak İçin Kullanılan Geleneksel Yöntemleri Bilme ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi
İlknur Yıldız, Zehra Gölbaşı

Postpartum Birinci Ayda Depresyon ve Emzirme Özyeterliliği Arasındaki İlişki
Semiha Aydın Özkan, Ayşe Merve Bozkurt, Büşra Korkmaz, Gizem Yılmaz, Didem Şimşek Küçükkelepce

Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları
Semiha Aydın Özkan, Türkan Karaca, Dilek Bilgiç

Olgu Sunumu
Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu
Meryem Yılmaz, Pınar Yılmaz

Derleme
Yoga Uygulamalarında Kanıtlar
Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu

Diz Osteoartritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
Afra Çalık, Sevgisun Kapucu

Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
Çiğdem Canbolat Seyman, Sevilay Şenol Çelik