Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 5, Sayı 3
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Adölesanlarda Şekerli İçecek Tüketiminin Obezite İle İlişkisi
Ayşe Nur GÜREL, Filiz HİSAR

Hastaların ve Hemşirelerin Hemşirelik Bakımına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Şenay GÜL, Leyla DİNÇ

Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi
Tuğçe SÖNMEZ, Serap EJDER APAY, Elif Yağmur GÜR

Hemşirelik Öğrencilerinin İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Depresyon ve Yeme Davranışlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi
Emine YILMAZ, Meryeme AKSOY

Oral Antikanser İlaç Kulanan Kanser Hastalarında Telefon ile Yapılan İzlemin İlaç Uyumuna Etkisi: Sistematik Derleme
Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Sevgisun KAPUCU

Olgu Sunumu
Solid Organ Transplantation: An Ethical Dilemma – Case Report
Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN, Erdal Birol BOSTANCI, Meral AKDOĞAN KAYHAN, Nurhan BAYRAKTAR, Leyla DİNÇ

Derleme
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Bir Model Önerisi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Ev Ziyareti ile Aile İzlemi
Nilay ERCAN ŞAHİN, Funda ASLAN, Oya Nuran EMİROĞLU

Multipl Miyelom Tanısı Alan Geriatrik Hastalarda Ağrı ve Yönetimi
Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU

Yaşanmış Bakım Hikâyelerinde İz Bırakan Eylemler: Analitik ve Yansıtıcı Bir Yaklaşım
Fadime Gamze TEKİN, Emine KOL, İlkay BOZ