Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 5, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması
Zeliha KAYA ERTEN, Ümit SEVİĞ

Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zehra GÖK METİN, Aylin HELVACI

Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi
Oya Nuran EMİROĞLU, Nilgün KURU, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR

Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Öznur ERDEM, Selma ATAY

Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler
Gülten KOÇ, Ayten ŞENTÜRK-ERENEL Kafiye EROĞLU

Derleme
Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
Tuğba DÜNDAR, Sevgi ÖZSOY

Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik
Azize KARAHAN, Sultan KAV

D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU