Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 4, Sayı 3
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Son On Yılda Yoğun Bakım Ünitesi İlişkili Kas Güçsüzlüğüne Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme
Canan KARADAŞ, Sevgisun KAPUCU

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Mesleki Prestijle Açıklanması
Neslihan DERİN, Neslihan ŞİMŞEK ILKIM, Hilal YAYAN

Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
Şenay KARADAĞ ARLI

Patient Communication Following Laryngectomy: A Pilot Study Using Visual Communication Guide
Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayla GÜRSOY

Derleme
Bir Hemşire Lider: Ayşe Rüçhan Tüzün
Özlem FİDAN, Nevin KUZU KURBAN, Nazike DURUK

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU

Hemşirelik Eğitiminde Dönüşüm: Kanıta Dayalı Eğitim
Ayla KEÇECİ, Ayşe DEMİRAY