Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 3, Sayı 3
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Pınar AVŞAR, Ayişe KARADAĞ

Human Papilloma Virus Aşısı Bir Üniversite Hastanesi Hemşireleri İçin Ne İfade Ediyor?
Nüket ERBAYDAR, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Can KESKİN, Merve ALTUNBAŞ, Elif ARSLANOĞLU, Orkun AYDIN, Esra ÇETİN, Gülsüm Gamze GÜNDÜZ

İnmeli Hastaya Bakım Veren Aile Bireylerinin Gereksinimleri: Sistematik İnceleme
Fadime Hatice İNCİ, Ayla BAYIK TEMEL

Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları
Şükrü EKENLER, Deniz KOÇOĞLU

Olgu Sunumu
Tip II Diyabetli Hastaya Klinikte Bütüncül Yaklaşımla Sunulan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
G. Deniz BULUCU-BÖYÜKSOY, Gökçe DEMİR, Hacer DURMUŞ, Nursu DAZIROĞLU

Derleme
Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı
Dilek ÇİLİNGİR, Ceyda UZUN ŞAHİN

İz Bırakan Bir Lider, Eren Kum
Şenay TAKMAK, Nevin KUZU KURBAN