Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 2, Sayı 3
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Egzersiz Davranış Değişimi Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirliği
Yasemin GÜMÜŞ, Yeter KİTİŞ

Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
İlknur GÖL, Müjgan ONARICI

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Canan KARADAŞ, Leyla ÖZDEMİR

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları
Canan BİRİMOĞLU, Sultan AYAZ

Derleme
Kanser Hastalarında İnterlökin-2 Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
Sevgisun KAPUCU

Alzheimer Hastalarının Bilişsel ve Davranışsal Sorunları Üzerine Etkili Bir Yöntem: Anımsama Terapisi
Güler Duru AŞİRET, Sevgisun KAPUCU

Davetli Derleme
Hemşire İstihdamının Hasta ve Hemşire Sonuçları ile Organizasyonel Çıktılara Etkisi: Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsan Gücünü Planlama
Emine TÜRKMEN