Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 2, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU

Araştırma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları
Özlem AKALPLER, Kafiye EROĞLU

Yoğun Bakımda Enteral Pompa ile Beslenen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Zehra GÖK METİN, Leyla ÖZDEMİR

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Küresel Isınma/ İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi
Burcu KÜÇÜK BİÇER, Songül ACAR VAİZOĞLU

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Tedavilerine Uyumlarının Değerlendirilmesi
Aynur BAYKAL, Sevgisun KAPUCU

Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları
Selda ARSLAN, Burcu CEYLAN, Deniz KOÇOĞLU

Derleme
Mekanik Ventilasyondaki Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Pozisyonun Önemi
Müjgan ONARICI, Mevlüde KARADAĞ

İhmal Edilen Bir Gerçek: Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri
Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Duygu HİÇDURMAZ

Endotrakeal Aspirasyon Öncesinde Tartışmalı Bir Uygulama: Serum Fizyolojik Kullanımı Gerekli mi?
Nurten KALENDER, Nuran TOSUN

Editöre Mektup
  PROF. DR. EREN KUM'UN ANISINA…