Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 2, Sayı 1
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Doç.Dr. Sergül DUYGULU

Araştırma
Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN

Kadınlarda Zayıflık Prevalansı ve Emzirme Arasındaki İlişki
Yeşim AKSOY DERYA, Sermin Timur TAŞHAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Konusundaki Görüş ve Deneyimleri
Özlem KARABULUTLU

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma
Arzu YÜKSEL

Derleme
Bir Elektro Analjezi Yöntemi: Transkütan Elektriksel Sınır Stimülasyonu ve Hemşirenin Rolleri
Sevilay ERDEN, Sevilay ŞENOL ÇELİK

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı
Nur İZGÜ

Kemoterapi Alan Hastalarda Görülen Oral Mukozitin Önlemesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Kanıta Dayalı Uygulamalar
Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU