Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 12, Sayı 2
Editörden
Editörden Okura
Prof.Dr.Fethiye ERDİL

Araştırma
Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN

Sekonder Koruma Eğitim Programının Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Düzeyine Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK, Doç.Dr. Hatice FESLİ

Servis Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Güç Tipi Algılamaları ve Tercihleri
Arş.Gör. Gülbahar KORKMAZ, Doç.Dr. Süheyla ABAAN

Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi
Dr. Ayten Şentürk ERENEL ,Doç.Dr. Kafiye EROĞLU

Derleme
Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları
Yrd.Doç.Dr. Samiye METE, Emine GERÇEK

Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı
Yrd.Doç. Dr. Ayfer TEZEL, Doç. Dr. Sebahat GÖZÜM