Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 1, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR

Araştırma
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Planlı Eğitim Programının Sağlık İnancına ve Metabolik Kontrole Etkisi
Asiye KARTAL, Süheyla Altuğ ÖZSOY

İşyerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerine İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Makbule TOKUR KESGİN, Gülümser KUBLAY

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ağrı Yönetimi
Fatma YILMAZ, Selma ATAY

İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Görüşleri
Sultan AYAZ

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Türkan AKSOY, Hülya UÇAR

Derleme
Hemşirelikte Puslu Mantığın Kullanımı
Fatma ÖZ, Bahanur MALAK

Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik
Kafiye EROĞLU, Gülten KOÇ

Yoğun Bakım Ünitelerinde Skorlama Sistemlerinin Kullanımı
Leyla ÖZDEMİR

Üriner İnkontinansı Olan Geriatrik Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı
Münevver ÖZCAN, Sevgisun KAPUCU