Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 19, Sayı 2
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Beslenme Değişim Süreçleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Tuğba MENEKLİ, Çiçek FADILOĞLU

Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU

Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Ağrının Özellikleri ve Ağrıyı Etkileyen Faktörler
Leyla ÖZDEMİR

Sağlık İnanç Modeli Doğrultusunda Verilen Eğitimin Diyabet Hastalarının Bakım Uygulamalarına Etkisi
Nermin OLGUN, Zeynep AKDOĞAN ALTUN

Derleme
Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
Güler Duru AŞİRET, Leyla ÖZDEMİR

Hemşireliğin Görünürlüğünü Artırmak İçin Standardize ve Kodlu Bir Sınıflama Sisteminin Kullanılması: Klinik Bakım Sınıflama Sistemi
Gülbahar KORKMAZ ASLAN, Oya Nuran EMİROĞLU

Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN