Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 19, Sayı 1
Editörden
  Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Araştırma
Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışmaları Çözme Yaklaşımları
Prof. Dr. Fatma ÖZ, Öğr. Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ

Simülasyon Yöntemine İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

Peer Mentoring: A Way of Developing Internal Locus of Control to Empower New Nursing Students
Doç. Dr. E. Süheyla ABAAN, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Yard. Doç. Dr. Esra UĞUR

Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Gereksinimleri, Hemşirelik Girişimleri ve Sonuçlarının Belirlenmesinde Omaha Sistemi'nin Kullanılabilirliği
Yard. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI, Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU

Otonomi Değerlendirme Ölçeği'nin 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması
Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK

Perceptions of New Graduate Nurses Regarding Their Competence in Nursing Skills
Yard. Doç. Dr. Azize KARAHAN, Yard. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER, Öğr. Gör. Aysel ABBASOĞLU, Hem. Aysun CEYLAN

Derleme
Dalış Sporu ve Dalışlarda Yaşanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
Öğr. Gör. Burcu BAYRAK KAHRAMAN, Ar. Gör. Güler Duru AŞİRET, Uzm. Hem. Nilgün DEVREZ, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR

Tip 1 Diyabetin Yönetiminde Riskli Bir Dönem: Ergenlik
Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE

Çocukların Sigaranın Zararlarından Korunması: Halk Sağlığı Hemşiresi ve Öncelikli Sorumluluklar
Yard. Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN